Ngôn ngữ:

Mạng lưới

Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (MMN)

Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (MMN)

Các hoạt động của Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (Mekong Migration Network – MMN) Hợp tác giám sát thông tin: MMN hợp tác giám sát các chính sách, các vấn đề và các phản hồi liên quan...
Xem chi tiết
Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV)

Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV)

Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV) là một liên minh các nhóm nạn nhân, công đoàn và các nhóm lao động khác trên khắp...
Xem chi tiết
Mạng lưới Hành động vì Lao động Di cư (M.net)

Mạng lưới Hành động vì Lao động Di cư (M.net)

Mạng lưới Hành động vì Lao động Di cư (tên viết tắt là M.net) chính thức ra mắt tại Hà Nội vào ngày 8/12/2015. Mạng lưới M.net được thành lập bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam và hiện thời...
Xem chi tiết
LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP)

LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP)

LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP) (THÚC ĐẨY CÔNG KHAI MINH BẠCH, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ NSNN) Sứ mệnh Liên minh Minh bạch Ngân sách ra đời với mục...
Xem chi tiết
Liên minh Khoáng sản

Liên minh Khoáng sản

Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm 7 tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành...
Xem chi tiết