Ngôn ngữ:
Img 6357

Tin CDI

Tọa đàm DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 – tăng trưởng GDP năm 2023 sẽ thấp hơn năm nay, tuy nhiên có một chỉ số chắc chắn sẽ cao hơn đó là chỉ số lạm phát

Trong nỗ lực cải cách kinh tế và xã hội, Việt Nam đã đặt nhiều mục tiêu về nâng cao hiệu quả sử dụng và minh bạch ngân sách.Chiều nay ngày 10/11, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) – thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), với sự chủ trì của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đã tổ chức Tọa đàm “Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 – Triển vọng và thách thức”. Ông Vũ Sỹ Cường phát biểu: “Tăng trưởng GDP năm 2023 sẽ thấp hơn năm nay, tuy nhiên có một chỉ số chắc chắn sẽ cao hơn đó là chỉ số lạm phát.”

Xem chi tiết

Đối tác của CDI

CDI sẵn sàng hợp tác cùng các bên liên quan nhằm thúc đẩy công lý, công bằng và sự bền vững cho mọi người dân Việt Nam theo hướng phát triển tích hợp

Xem thêm