Ngôn ngữ:
Thiết Kế Chưa Có Tên

Tin CDI

Nghị viện châu Âu thông qua Dự thảo Thẩm định Tính bền vững Doanh nghiệp

Dự thảo Thẩm định Tính bền vững Doanh nghiệp (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) do Nghị viện châu Âu thông qua vào ngày 1/6/2023 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững, bao gồm chuỗi cung ứng dệt may. Dự thảo được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích cực cho người lao động trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Xem chi tiết

Đối tác của CDI

CDI sẵn sàng hợp tác cùng các bên liên quan nhằm thúc đẩy công lý, công bằng và sự bền vững cho mọi người dân Việt Nam theo hướng phát triển tích hợp

Xem thêm