Ngôn ngữ:
Stitch Tuyen Tu Van

Tin CDI

CDI tìm kiếm tư vấn tổ chức tập huấn về chuỗi cung ứng dệt may và tiêu chuẩn lao động quốc tế

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đang tìm kiếm một/một nhóm tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình cho khóa tập huấn “Chuỗi cung ứng dệt may – Tuân thủ và Rà soát rủi ro vi phạm tiêu chuẩn lao động quốc tế” cho công đoàn cơ sở và quản lý của các doanh nghiệp dệt may. Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến dệt may bền vững – Cùng nhau thay đổi (STITCH)”, do CDI phối hợp với Công đoàn dệt may Việt Nam tổ chức.

Xem chi tiết

Đối tác của CDI

CDI sẵn sàng hợp tác cùng các bên liên quan nhằm thúc đẩy công lý, công bằng và sự bền vững cho mọi người dân Việt Nam theo hướng phát triển tích hợp

Xem thêm