Ngôn ngữ:
Z5004658232887 1be983281b7a37227f9af6ec911d4d03

Tin CDI

HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG “BÌNH ĐẲNG GIỚI – DŨNG CẢM VƯỢT QUA RÀO CẢN” TẠI CÔNG TY MAY HAPPYTEX VN

Thứ 7 ngày 23/12 vừa qua, trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến dệt may bền vững: Cùng nhau thay đổi (STITCH)”, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp với công ty may Happytex VN tại tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công Hội thi “Rung Chuông Vàng: Bình đẳng giới – Dũng cảm vượt qua rào cản”.

Xem chi tiết

Đối tác của CDI

CDI sẵn sàng hợp tác cùng các bên liên quan nhằm thúc đẩy công lý, công bằng và sự bền vững cho mọi người dân Việt Nam theo hướng phát triển tích hợp

Xem thêm