Ngôn ngữ:

Hội đồng cố vấn

KIM THỊ THU HÀ

Cố vấn

KIM THỊ THU HÀ

Am hiểu về các vấn đề phát triển liên quan tới Giáo dục, Quyền phụ nữ và Quyền của người lao động tại Việt Nam, bà Hà đã có trên 12 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự...
Xem chi tiết