Ngôn ngữ:

Mạng lưới

Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV)

13/02/2017

Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV) là một liên minh các nhóm nạn nhân, công đoàn và các nhóm lao động khác trên khắp châu Á, cùng cam kết để cải thiện tổng thể sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. ANROEV được thành lập chính thức vào năm 1997 và hiện có 14 thành viên từ các nước châu Á và vùng lãnh thổ. Ngoài các thành viên ở châu Á, ANROEV hiện là một phần của quá trình xây dựng một mạng lưới ATVSLĐ toàn cầu liên kết các nhóm/ mạng lưới cơ sở về ATVSLĐ ở châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Phi, Trung và Nam Mỹ. Điểm đặc biệt của ANROEV đó là một mạng lưới đi từ cơ sở có mục đích hỗ trợ các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng để họ được tổ chức lại, và đây cũng chính là một rào chắn để đảm bảo rằng các chất độc hại và nguy hiểm không được sử dụng tại nơi làm việc.