Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

Tham gia cùng CDI

CDI tuyển tư vấn xây dựng và truyền thông chương trình Ngày hội việc làm 2022

CDI hiện đang tìm kiếm 01 tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình, 01 tư vấn truyền thông, với mong muốn kết nối người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ cho NLĐ có kiến thức và kĩ năng tiếp cận thông tin việc làm có chất...
14/09/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình

CDI hiện đang tìm kiếm 01 hoặc 01 nhóm tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình, trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến dệt may bền vững: Cùng nhau thay đổi (STITCH)”, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức tập huấn và hướng dẫn...
09/09/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn tập huấn

CDI hiện đang tìm kiếm 01 Tư vấn chính thực hiện hoạt động Tập huấn liên vùng về Quy trình và kỹ năng điều hành nhóm cho Ban điều hành nhóm tại Hải Dương và Vĩnh Phúc, trong khuôn khổ dự án “Cải thiện điều kiện sống và làm việc của...
01/08/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn xây dựng chương trình

CDI hiện đang tìm kiếm 01 Tư vấn xây dựng chương trình, trong khuôn khổ dự án “Cải thiện điều kiện sống và làm việc của phụ nữ bằng cách tạo điều kiện cho họ và phối hợp tốt hơn giữa các bên liên quan ở Hải Dương và Vĩnh...
01/08/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn tập huấn

CDI hiện đang tìm kiếm 01 Tư vấn tập huấn mạng lưới công nhân trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến dệt may bền vững: Cùng nhau thay đổi (STITCH)”, thuộc tập huấn “Vai trò lãnh đạo dành cho mạng lưới công nhân nòng cốt”. Nhiệm vụ chính của...
07/07/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển cán bộ hỗ trợ giảng và công tác hậu cần

CDI hiện đang tìm kiếm 01 Cán bộ hỗ trợ giảng và công tác hậu cần cho khóa tập huấn cho công nhân nòng cốt tại hải dương vể quy trình sinh hoạt và kĩ năng điều hành nhóm, thuộc dự án “Par et Pour Elles” OIF -Tổ chức...
05/07/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển trợ giảng tập huấn

CDI hiện đang tìm kiếm trợ giảng thực hiện khóa tập huấn cho công nhân nòng cốt tại hải dương vể quy trình sinh hoạt và kĩ năng điều hành nhóm, thuộc dự án “Cải thiện điều kiện sống và làm việc của phụ nữ bằng cách tạo điều...
05/07/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn tập huấn

CDI hiện đang tìm kiếm 01 tư vấn thực hiện khóa tập huấn cho công nhân nòng cốt tại hải dương vể quy trình sinh hoạt và kĩ năng điều hành nhóm, thuộc dự án “Par et Pour Elles” OIF -Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (Organization Internationale de la...
05/07/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển cán bộ chương trình

CDI hiện đang tìm kiếm 01 Cán bộ dự án chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các dự án thuộc mục tiêu 2 trong chiến lược của CDI từ năm 2021 đến năm 2025 ( Mục tiêu 2: Thúc đẩy chia sẻ công bằng các nguồn lực...
30/06/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn/ nhóm tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo

Góp ý khung chương trình đào tạo tổng thể về đối thoại tại nơi làm việc và chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và lãnh đạo có nhạy cảm giới tại nơi làm việc Xây dựng tài liệu: – Đối thoại tại nơi làm việc – Bình đẳng...
20/06/2022 Xem chi tiết

Thực tập sinh hỗ trợ vận hành ứng dụng WE CHECK

Hỗ trợ cán bộ dự án xây dựng khung dữ liệu đầu vào cho các hạng mục tính năng (1) Phát triển bản thân, (2) Hướng dẫn tập luyện, (3) Tài liệu tham khảo của ứng dụng WE CHECK  Xây dựng kế hoạch đăng tin bài lên ứng dụng...
01/06/2022 Xem chi tiết

CDI tìm đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đánh giá điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp cho công nhân diện tử, may mặc (WE CHECK)

– Nghiên cứu bản mô tả ý tưởng nâng cấp ứng dụng, trao đổi với nhóm cán bộ phụ trách ứng dụng của CDI để hiểu tường tận mục đích, đối tượng sử dụng, mong đợi về cấu trúc, tính năng của ứng dụng; – Nghiên cứu, đề xuất các...
23/05/2022 Xem chi tiết