Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

Tham gia cùng CDI

CDI tuyển cán bộ chương trình

CDI hiện đang tìm kiếm 01 Cán bộ dự án chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các dự án thuộc mục tiêu 2 trong chiến lược của CDI từ năm 2021 đến năm 2025 ( Mục tiêu 2: Thúc đẩy chia sẻ công bằng các nguồn lực...
30/06/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn/ nhóm tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo

Góp ý khung chương trình đào tạo tổng thể về đối thoại tại nơi làm việc và chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và lãnh đạo có nhạy cảm giới tại nơi làm việc Xây dựng tài liệu: – Đối thoại tại nơi làm việc – Bình đẳng...
20/06/2022 Xem chi tiết

Thực tập sinh hỗ trợ vận hành ứng dụng WE CHECK

Hỗ trợ cán bộ dự án xây dựng khung dữ liệu đầu vào cho các hạng mục tính năng (1) Phát triển bản thân, (2) Hướng dẫn tập luyện, (3) Tài liệu tham khảo của ứng dụng WE CHECK  Xây dựng kế hoạch đăng tin bài lên ứng dụng...
01/06/2022 Xem chi tiết

CDI tìm đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đánh giá điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp cho công nhân diện tử, may mặc (WE CHECK)

– Nghiên cứu bản mô tả ý tưởng nâng cấp ứng dụng, trao đổi với nhóm cán bộ phụ trách ứng dụng của CDI để hiểu tường tận mục đích, đối tượng sử dụng, mong đợi về cấu trúc, tính năng của ứng dụng; – Nghiên cứu, đề xuất các...
23/05/2022 Xem chi tiết

CDI tìm tư vấn tổ chức tập huấn chuỗi cung ứng dệt may và tiêu chuẩn lao động quốc tế

– Xây dựng chương trình và nội dung tập huấn để thảo luận, thống nhất với CDI và Công đoàn dệt may nhằm đạt được các mục tiêu và kết quả đã nên ở Mục 2. – Chuẩn bị tài liệu tập huấn bằng tiếng Việt (tài liệu phát,...
20/05/2022 Xem chi tiết

CDI tìm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho việc tạo tài khoản nhà phát triển Apple cho tổ chức

– Tư vấn cho CDI hiểu rõ về tiến trình làm việc với Apple để có thể tạo thành công tài khoản nhà phát triển Apple của tổ chức; – Kiểm tra, rà soát và tư vấn cho CDI trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, và...
10/05/2022 Xem chi tiết

CDI tìm Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho việc vận hành và nâng cấp ứng dụng WE CHECK

Tư vấn, đề xuất các giải pháp kĩ thuật cho CDI nhằm đảm bảo những nhu cầu/mong đợi từ phía NLĐ, các ý kiến góp ý của chuyên gia, và của CDI được chuyển tải hợp lý, đầy đủ nhất có thể thông qua việc nâng cấp các tính...
10/05/2022 Xem chi tiết

Tìm đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đánh giá điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp cho công nhân diện tử, may mặc (WE CHECK)

Nghiên cứu kỹ lưỡng bản mô tả ý tưởng nâng cấp ứng dụng, trao đổi với nhóm cán bộ phụ trách ứng dụng của CDI để hiểu tường tận mục đích, đối tượng sử dụng, mong đợi về cấu trúc, tính năng… của ứng dụng; – Nghiên cứu, đề...
10/05/2022 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn/nhóm tư vấn cho sáng kiến giới của nhóm công nhân nòng cốt

Bình đẳng giới ở nơi làm việc không có nghĩa là tỉ lệ nam nữ trong công ty phải cân bằng, mà có nghĩa là mọi người đều được tiếp cận các cơ hội và nguồn lực giống nhau, cũng như được nhận thù lao như nhau cho những...
15/12/2021 Xem chi tiết

CDI tìm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

CDI đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2021 (bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm 2021). Công việc kiểm toán dự kiến thực hiện trong hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ...
12/12/2021 Xem chi tiết