Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”

15/12/2016
 • Nhà tài trợ: KOICA
 • Thời gian triển khai: 2015-2016
 • Địa bàn: Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Tổng ngân sách: 77,195 USD
 • Đối tượng hưởng lợi: Nông dân trồng cà phê khu vực xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 • Mục tiêu:
  • Mục tiêu tổng thể: Cải thiện sinh kế của người nghèo trồng cà phê tại thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo.
  • Mục tiêu cụ thể:
  • Thiết lập một mô hình doanh nghiệp xã hội tự vững và phát triển cộng đồng cho nông dân sản xuất cà phê thôn Cầu Đất, Đà Lạt, Lâm đồng.
  • Thông qua thúc đẩy thương mại và liên kết thị trường cho những người nông dân nhỏ lẻ, và tăng chất lượng và sản lượng được bán cho nhà mua lớn, cũng như thị trường cho sản phẩm cà phê cho người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối.
  • Nhóm nông dân sản xuất được sản phẩm địa phương có thương hiệu. Chất lượng sản xuất cà phê được tăng lên và được cấp chứng nhận Fairtrade/Organic.