Ngôn ngữ:

Dự án

Danh sách dự án chương trình Phát triển toàn diện

14/12/2016

DANH SÁCH DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

STT Tên dự án Địa bàn Thời gian triển khai Nhà tài trợ Ngân sách (VNĐ) Ngân sách (EUR) Ngân sách (USD)
1 Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo Các tỉnh Tây Nguyên 2015-2017 Irish Aid 330,000
2 Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 2015-2016 KOICA 77,195
3 Xây dựng mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự hoạt động vì trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 2011-2013 CFSI và Ile de France 41,260
4 Tăng cường các dịch vụ và quy định Thương mại qua biên giới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. RETA7380 của ADB cho Bộ Công Thương Bộ Công Thương 2011-2012 ADB 106,817
5 Hội thảo bàn tròn BSCI về tiêu chuẩn xã hội 2009-2012 45,000
6 Quản lý doanh nghiệp bền vững và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua module đào tạo kỹ thuật số 2008-2009 Viện 3P- Đức 25,000
7 Đào tạo phức hợp về Nâng cao năng lực phát triển môi trường kinh doanh, thương mại và cạnh tranh thông qua hình thức đào tạo trực tuyến (E-learning) cho Doanh Nghiệp Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 2008 WB 327,904,000
8 Nghiên cứu về tài chính vi mô và sự tiếp cận tin dụng của người nghèo ở nông thôn sau khi Việt Nam gia nhập WTO Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Thuận 2008 ActionAid Vietnam 7,000
9 Điều tra, đánh giá sự nghèo đói có sự tham gia của người dân ở một số địa phương của tỉnh An Giang (PPA An Giang) 2007 405,812,000
10 Nghiên cứu với sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác định nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản Ninh Thuận, Ninh Bình, Trà Vinh, Quảng Ninh 2006-2007 WB 358,000,000
11 Đánh giá Dự án “Phát triển giáo dục tiểu học” ở Hòa Bình của JICA Hòa Bình 2006 JICA 259,000,000
12 Nghiên cứu và vận động chính sách về phát triển, thương mại và giảm nghèo Bến Tre, Việt Nam 2005-2009 CUTS (Ấn Độ) 63,000
13 Chương trình nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam 2005-2008 ActionAid

Việt Nam

865,000,000
14 Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh 2005 WB 15,000