Ngôn ngữ:

Hoạt động khác

CDI thông qua Chiến lược hành động giai đoạn 2021-2025

01/01/2022

Cover Strategic

Mới đây, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã thông qua Chiến lược hành động cho giai đoạn 2021-2025, sau một thời gian tham vấn ý kiến của cán bộ CDI cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển.

Bước sang giai đoạn phát triển 5 năm lần thứ 4, nhìn nhận được những thay đổi về nhu cầu, cách thức phát triển trong xã hội Việt Nam cũng như khi tham gia hội nhập quốc tế, trong vòng 5 năm tới, với định hướng phát triển tích hợp, CDI sẽ coi nền kinh tế là một phần trong hệ thống xã hội và môi trường, trong đó thị trường và nhà nước được kết nối với nhau dựa trên nhu cầu và lựa chọn. Hiểu theo cách này, CDI sẽ góp phần định hình lại các chuẩn mực xã hội, bao gồm pháp luật và các chính sách có ảnh hướng tới cách các chủ thể kinh tế và xã hội tác động lẫn nhau trong nỗ lực xây dựng một xã hội thịnh vượng, công bằng và bền vững.

Xin mời xem bản Chiến lược đầy đủ tại ĐÂY.

CDI Vietnam.