Ngôn ngữ:

Hoạt động khác

Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Diễn đàn An sinh Xã hội châu Á (AROSP)

15/11/2018
Trong vài năm qua, các diễn đàn về an sinh xã hội được tổ chức với quy mô ngày càng rộng và sâu hơn. Tổ chức Lao động Quốc tế đã thông qua Khuyến nghị 202, theo đó khái niệm an sinh xã hội (ASXH) đã được mở rộng thành các tầng ASXH. Một trong các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đã công nhận ASXH là một trong những công cụ để xóa đói giảm nghèo toàn cầu vào năm 2030. Từ năm 2013, các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã ủng hộ Tuyên bố ASEAN về ASXH và đang phát triển các chỉ số liên quan đến Tuyên bố trên. Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế coi ASXH như một biện pháp giảm nghèo quan trọng.

Năm 2018, Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Diễn đàn An sinh xã hội Châu Á diễn ra tại Siem Reap, Cambodia từ ngày 26-28 tháng 10 năm 2018 nhằm mục đích xây dựng các mục tiêu cụ thể sau:

1) Phân tích sâu hơn các xu hướng của ASXH quan trọng trong khu vực;

2) Giúp các đại biểu tham gia diễn đàn hiểu sâu hơn về mối tương quan giữa các hình thức ASXH không chính thức và cách tiếp cận.

3) Xác định các sáng kiến cấp quốc gia, tiểu vùng và khu vực về ASXH

4) Phát triển AROSP thành một mạng lưới các tổ chức làm việc về ASXH ở Châu Á

Tại Hội nghị, đại diện CDI và Mạng hành động vì lao động di cư (Mnet) đã giới thiệu khái quát hệ thống ASXH của Việt Nam và một số nội dung liên quan đến các chính sách về tài chính dành cho ASXH của Việt Nam; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình hỗ trợ người lao động và vận động chính sách. Thông qua các thảo luận sâu tại Hội nghị, CDI đã được cập nhật thông tin về ASXH của các nước tham gia diễn đàn, các chính sách cũng như các can thiệp của các nước nhằm giúp NLĐ được hưởng chế độ ASXH tốt hơn.

Kết thúc diễn đàn, toàn bộ đại biểu tham gia đã thống nhất phát triển AROSP thành một mạng lưới các tổ chức làm việc về ASXH ở Châu Á.

CDI Vietnam.