Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

CDI tuyển Tư vấn thực hiện tài liệu truyền thông về Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày đăng : 01/11/2021

Ứng tuyển

Yêu cầu

 • Có bằng Thạc sĩ trở lên.
 • Là người có kiến thức và kinh nghiệm làm việc ít nhất 10 năm về các nội dung liên quan đến pháp luật lao động.
 • Là người có kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm trong các ngành nghề liên quan đến tư vấn, truyền thông về pháp luật lao động cho người lao động.
 • Cam kết không cung cấp các thông tin của bên A cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm.

Mô tả công việc

Trong năm 2019, Bộ luật lao động 2019 (BLLĐ 2019) đã được Quốc hội Việt Nam thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021. Nội dung của BLLĐ 2019 có nhiều điểm mới, nhằm phù hợp với xu thế phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, đồng thời cũng để tương thích với các cam kết về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và CPTPP. Trong số các điểm mới của BLLĐ 2019 có ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (NLĐ) như: Loại hợp đồng lao động (HĐLĐ), Bổ sung thêm trường hợp tạm hoãn HĐLĐ, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do, Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021, Thêm trường hợp NLĐ nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương, Tăng thời gian làm thêm đối đa theo tháng lên 40 giờ/tháng,  Đối thoại tại nơi làm việc định kỳ ít nhất 01 lần/năm, Bổ sung quy định NLĐ được ủy quyền cho người khác nhận lương…vv, có một nội dung đáng chú ý là cho phép NLĐ thành lập tổ chức đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp, ngoài công đoàn, trên cơ sở phù hợp với các quy định quốc tế về lao động và tuân thủ các hiệp định thương mại tự do mới mà Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức này còn chưa cụ thể. Đây là một vấn đề mới, chưa từng có tiền lệ trong pháp luật lao động Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án Trao quyền nhằm cải thiện điều kiện kinh tế – xã hội của lao động nữ” – gọi tắt là dự án PHUNU3 có thiết kế xây dựng bộ tài liệu truyền thông về các điểm mới trong BLLĐ 2019, trong đó tập trung vào đúng các chủ đề, mối quan tâm của NLĐ với hình thức đơn giản, dễ hiểu. Đồng thời, lồng ghép sau mỗi chủ đề là các tình huống cụ thể để minh họa và được hiển thị thường xuyên trong cuộc sống của NLĐ, đây sẽ là tài liệu được mọi người quan tâm, đón nhận.

CDI cần tuyển tư vấn thiết kế bộ sản phẩm truyền thông về những điểm mới trong BLLĐ 2019 với những yêu cầu như sau:

 •  Nhiệm vụ của tư vấn
  • Rà soát các quy định của Luật lao động Việt nam nói chung và quy định của BLLĐ 2019 (đặc biệt chú ý các nội được nhắc đến trong đề xuất bên trên)
  • Xây dựng nội dung của tài liệu truyền thông như được mô tả phù hợp với nội dung và thiết kế như yêu cầu.
 • Sản phẩm đầu ra:
  • 1 bộ tài liệu truyền thông với đầy đủ các nội dung được mô tả chi tiết như bên trên (căn cứ theo pháp luật hiện hành của Việt Nam)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

CDI Vietnam.

Thông tin liên hệ