Ngôn ngữ:

Hoạt động

Tăng cường hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền của người lao động

10/08/2017
Ngày 9/8/2017 tại trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Phát triển và Hội nhập và Liên đoàn Lao động tỉnh đã họp thảo luận chuẩn bị triển khai dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương”.

Với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam, dự án tại Bắc Ninh sẽ được triển khai trong 05 năm (2017 – 2021) với nhiều hoạt động can thiệp trên nhóm lao động di cư, đặc biệt là người lao động đang làm việc trong ngành điện tử tại 02 khu công nghiệp Yên Phong và Quế Võ. Dự án nhằm mục tiêu:

  • Lao động di cư được tổ chức tốt hơn và hình thành mạng lưới nhằm bảo vệ quyền lợi của họ
  • Lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ và các tổ chức xã hội được nâng cao năng lực để gây ảnh hưởng quan trong trong quá trình tham vấn sửa đổi và thực thi Bộ Luật Lao động và Chính sách tiền lương
  • Khu vực tư nhân (doanh nghiệp…) và các bên liên quan khác tăng cường hỗ trợ lao động di cư để họ có được điều kiện làm việc tốt hơn, đặc biệt là cải thiện các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác vững mạnh giữa CDI và LĐLĐ những năm qua, đồng thời khẳng định cam kết thực hiện thành công dự án. LĐLĐ cũng đề nghị CDI tiếp tục kêu gọi nguồn để mở rộng địa bàn và hoạt động can thiệp, đóng góp nhiều hơn nữa trong giải quyết vấn đề của lao động di cư.

CDI Vietnam.