Ngôn ngữ:

Tác động

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo Ngân sách Nhà nước dành cho công dân

09/10/2018

Nhằm góp phần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia trong quản lý về ngân sách nhà nước, Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG).

Người dân Việt Nam đã có cơ hội được tiếp cận với các thông tin về ngân sách nhà nước khi Chính phủ và Chính quyền địa phương các cấp thực hiện trách nhiệm công khai với người dân về ngân sách nhà nước theo như quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015. Tuy vậy, việc người dân tiếp cận và đọc được các thông tin về ngân sách nhà nước không đồng nghĩa với việc họ có thể hiểu được. Các tài liệu ngân sách nhà nước được công khai như Dự toán ngân sách nhà nước, Báo cáo quyết toán ngân sách, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách được biên soạn với rất nhiều con số và thuật ngữ chuyên ngành, do vậy không phải người dân nào cũng có thể đọc hiểu được các thông tin này.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ của nhiều nước trên thế giới như Philippines, Croatia, Ghana,
India, Mexico, New Zealand, Chile đã thực hiện sáng kiến xây dựng và phổ biến thông tin về ngân sách nhà nước dưới một hình thức đơn giản, dễ hiểu, thân thiện với người dân bình thường. Tài liệu ngân sách này được gọi là Ngân sách công dân hay Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Các thông tin về ngân sách nhà nước được cung cấp trong Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về ngân sách nhà nước được quản lý như thế nào, từ đó họ có thể dễ dàng tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả hơn.

Nhận xét về tầm quan trọng của Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh “Một bản hướng dẫn tóm tắt, rõ ràng và đơn giản về ngân sách phải được phổ biến rộng rãi vào thời điểm công bố ngân sách hàng năm”.

Sổ tay dành cho các độc giả, các chuyên gia và các cơ quan, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực ngân sách nhà nước. Sổ tay này đặc biệt hữu ích đối với các cơ quan quản lý ngân sách như Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch các địa phương, các tổ chức xã hội trong quá trình thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý độc giả nhằm hoàn thiện hơn nữa Sổ tay này.