Ngôn ngữ:

Hoạt động

Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” tại tỉnh Quảng Trị

19/05/2015
Ngày 12/5/2015, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, HĐND tỉnh Quảng Trị và Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”. Dự án này do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua tổ chức Oxfam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Mục tiêu tổng quát cửa dự án này là góp phần gia tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước. Cụ thể là trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng ở địa phương nhằm tác động trực tiếp tới quá trình dự toán ngân sách cho hoạt động các chương trình giảm nghèo và phát triển; đồng thời tác động gián tiếp đối với các quy định pháp luật liên quan.

Một kết quả đáng chú ý khác của dự án là UBND từ cấp xã đến cấp tỉnh tạo không gian cho các tổ chức xã hội dân sự các tổ chức cộng đồng tham gia một cách thiết thực vào quá trình xây dựng ngân sách nhà nước và giám sát ngân sách của các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển, bao gồm cả vấn đề y tế.

Dự án này do HĐND và Hội LHPN tỉnh Quảng Trị triển khai trong 3 năm, từ nay cho đến năm 2018 với tổng ngân ngân sách 810.000 Euros; ngân sách này bao gồm cho cả 2 tỉnh Quảng Trị, Hòa Bình và các cơ quan cấp trung ương. Phấn đấu dự án sẽ hỗ trợ trên 6.000 phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số… được nâng cao nhận thức và tham gia hoạt động của dự án. Dự án được triển khai bởi các đơn vị thực hiện như: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM); Trung tâm hành động Phát triển vì Cộng đồng (ACDC); Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia yêu cầu Ban Quản lý dự án, HĐND, Hội LHPN tỉnh, các xã được chọn thí điểm triển khai dự án thuộc hai huyện Gio Linh, Hải Lăng đề cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện; đồng thời bố trí nhân lực, thời gian để thực hiện tốt kết hoạch đề ra; vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và ủng hộ việc triển khai dự án trên địa bàn.

Dự án được triển khai có hiệu quả sẽ góp phần trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng nhằm tác động trực tiếp tới quá trình dự toán ngân sách cho hoạt động các chương trình giảm nghèo, phát triển và tác động gián tiếp đối với các quy định pháp luật và nghị định có liên quan.

CDI Vietnam.