Ngôn ngữ:

Lê Út Tình

Lê Út Tình

Cán bộ Dự án

Lê Út Tình

Tình tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Pháp, Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.  

Cô có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, đặc biệt là về chủ đề quản trị tốt. Kinh nghiệm chuyên môn của cô bao gồm tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng về giám sát xã hội, quản lý dự án, vận động chính sách.  

Hiện cô đảm nhiệm vị trí Cán bộ dự án tại CDI, chịu trách nhiệm quản lý các dự án thúc đẩy quản trị công minh bạch, có sự tham gia và giải trình. Cô cũng là cán bộ đầu mối, phụ trách chủ đề an sinh xã hội của CDI.