Ngôn ngữ:

KIM THỊ THU HÀ

KIM THỊ THU HÀ

Cố vấn

KIM THỊ THU HÀ

Am hiểu về các vấn đề phát triển liên quan tới Giáo dục, Quyền phụ nữ và Quyền của người lao động tại Việt Nam, bà Hà đã có trên 12 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Bắt đầu làm việc tại CDI từ năm 2014 với vị trí Quản lí Chương trình – Trưởng phòng Quyền lao động, từ năm 2018 đến năm 2021, bà là Giám đốc Điều hành của CDI. Bà Hà có kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghiên cứu về vấn đề phát triển và đánh giá chương trình, đặc biệt là nghiên cứu về lao động di cư tại Việt Nam. Bà đã tham gia biên soạn nhiều tài liệu tập huấn và là giảng viên/trợ giảng các khoá đào tạo về quy định liên quan tới lao động, quyền và kĩ năng cho người lao động. Bà là Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cử nhân Sư phạm và Cử nhân tiếng Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, bà giữ vai trò Cố vấn cho các chương trình của CDI.