Ngôn ngữ:

Tăng cường tiếp cận dịch vụ công, an sinh xã hội và cơ hội phát triển kinh tế

Báo cáo “Sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19”

06/04/2021
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên lãnh thổ Việt Nam đầu năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh trên diện rộng. Dịch bệnh đã gây nên nhiều tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội, khiến người lao động (NLĐ) khu vực chính thức và phi chính thức đều rơi vào vào tình trạng bấp bênh.

Trong bối cảnh đó, nhiều bên liên quan bao gồm Chính phủ, công đoàn, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm/tổ chức cộng đồng, cá nhân, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, các mạng lưới đa bên và liên minh đã thực hiện nhiều can thiệp để hỗ trợ NLĐ ứng phó với những khó khăn về kinh tế và xã hội mà họ phải đối mặt. Các hình thức hỗ trợ đa dạng tùy theo nguồn lực của chủ thể và diễn biến của đại dịch.

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), cùng tổ chức AMRC Hồng Kông (Asia Monitor Resource Centre) thực hiện tài liệu hóa các sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho NLĐ trong lĩnh vực chính thức và phi chính thức với mong muốn mang đến một bức tranh tổng quan những hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách với hy vọng hỗ trợ NLĐ phục hồi sau dịch COVID-19 và có khả năng ứng phó tốt hơn với những ‘’cú sốc’’ tương tự trong tương lai.

Xem tài liệu đầy đủ tại đây.

CDI Vietnam.