en
Sáng kiễn hỗ trợ về an sinh – xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
15:06:21 22/06/2021

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên lãnh thổ Việt Nam đầu năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh trên diện rộng. Dịch bệnh đã gây nên nhiều tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội, khiến người lao động (NLĐ) khu vực chính thức và phi chính thức đều rơi vào vào tình trạng bấp bênh.

Trong bối cảnh đó, nhiều bên liên quan bao gồm Chính phủ, công đoàn, các tổ chức đoàn thể, (MTTQ, HPN, HCCB, HND, ĐTN), các tổ chức phi chính phủ (PCP), các tổ chức cộng đồng, cá nhân, DN và hiệp hội DN, cùng các mạng lưới đa bên, và liên minh đã thực hiện các can thiệp để hỗ trợ NLĐ ứng phó với những khó khăn về kinh tế và xã hội mà họ phải đối mặt. Các hình thức hỗ trợ đa dạng tùy theo nguồn lực của chủ thể và diễn biến của đại dịch.

Với mong muốn đưa ra một bức tranh tổng quan những hỗ trợ cho NLĐ, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) thực hiện tài liệu hóa các sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho NLĐ trong cả lĩnh vực chính thức và phi chính thức. Hai mục tiêu cụ thể của việc tài liệu hóa: (i) xác định và lập sơ đồ các sáng kiến hỗ trợ NLĐ, (ii) chia sẻ bài học kinh nghiệm và thực hành tốt tới các tổ chức, đơn vị của Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực.

Xem toàn bộ báo cáo tiếng Việt tại đây.

Xem báo cáo tiếng Anh tại đây.

CDI Vietnam.

Các tin liên quan