Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

Tuyển cán bộ Quản trị kinh doanh mạng lưới VF2TN 13:05:15 06/05/2021

Ứng tuyển

Mô tả công việc

Từ tháng 10/2020, CDI thực hiện sáng kiến Kết nối thị trường VietFarm2Table Network với mục tiêu đưa các sản phẩm thực phẩm có chất lượng từ trang trại đến bàn ăn cho nhóm khách hàng đô thị gồm có các chuỗi bán lẻ, các nhà hàng, bếp ăn, hộ gia đình. Sáng kiến này có được sự hợp tác của Công ty TNHH Công Bằng Xanh (Green Fair Trade).

CDI đang tuyển 01 vị trí cán bộ Quản trị kinh doanh mạng lưới Từ trang trại đến Bàn Ăn.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TM & SX Công Bằng Xanh

Dự án VietFarm2Table Network.

Tel: 077 8882311 / Email:  info@vietfarm2table.net

Hoặc:

Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI)

Office: Floor 16th, 169 Nguyen Ngoc Vu, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi.

Điện thoại: 0243 538 0100

www. Cdivietnam.org| www.vietfarm.org.vn

Thông tin liên hệ