Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

Quyền Lao động tìm kiếm chuyên gia đánh giá độc lập Dự án Phụ nữ 2

Ứng tuyển

Yêu cầu

25/06/2019

Dự án Phụ nữ 2 (Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho công nhân nữ di cư thông qua trao quyền và tiếp cận các quyền) hiện đang tìm kiếm Chuyên gia/Nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá độc lập.

Thông tin về dự án và các yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá dự án có thể được xem tại đây.

Ứng viên quan tâm đến gói Tư vấn đánh giá mời gửi Hồ sơ tới Điều phối Dự án, Nguépelbbé TOKINON tại email ntokinon@batik-international.org trước ngày 12/7/2019.

 

Thông tin liên hệ