Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

Tham gia cùng CDI

CDI tìm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

CDI đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2021 (bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm 2021). Công việc kiểm toán dự kiến thực hiện trong hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ...
12/12/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển Chuyên gia viết báo cáo nghiên cứu về điều kiện làm việc

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở Bắc Ninh và Hải Dương” do Oxfam tài trợ, CDI phát...
01/12/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển chuyên gia đào tạo về đối thoại xã hội cho doanh nghiệp dệt may và điện tử

Từ năm 2017 – 2021 với sự hỗ trợ của tổ chức OXFAM tại Việt Nam, CDI triển khai thực hiện dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và...
30/11/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển dụng Tư vấn chương trình “Truyền thông – Tư vấn Pháp luật Lao động”

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) hiện đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn cho chương trình “Truyền thông – Tư vấn pháp luật lao động”. Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ bao gồm lý lịch công việc ngắn gọn của ứng viên. Thông tin...
17/11/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thể để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững....
12/11/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển Tư vấn thực hiện tài liệu truyền thông về Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019

Trong năm 2019, Bộ luật lao động 2019 (BLLĐ 2019) đã được Quốc hội Việt Nam thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021. Nội dung của BLLĐ 2019 có nhiều điểm mới, nhằm phù hợp với xu thế phát triển kinh tế và xã hội của...
01/11/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển nhóm tư vấn hỗ trợ cập nhật thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68) với 12 chính sách hỗ trợ, bổ sung...
05/10/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển tư vấn thiết kế sổ tay

Trong khuôn khổ dự án “Kinh doanh và Quyền con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, CDI xây dựng 01 sổ tay: “Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, dành cho người lao...
01/10/2021 Xem chi tiết

Tuyển tư vấn thiết kế video

Trong khuôn khổ dự án “Kinh doanh và Quyền con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, CDI xây dựng 01 bộ ấn phẩm truyền thông giúp cho NLĐ, doanh nghiệp và các bên liên quan...
01/10/2021 Xem chi tiết

Tư vấn xây dựng trang tin về các chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68) với 12 chính sách hỗ trợ, bổ sung nhiều nhóm...
24/09/2021 Xem chi tiết

Tuyển tư vấn góp ý nội dung sổ tay và video

Trong khuôn khổ dự án “Kinh doanh và Quyền con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, CDI xây dựng 01 bộ ấn phẩm truyền thông giúp cho NLĐ, doanh nghiệp và các bên liên...
20/09/2021 Xem chi tiết

CDI tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế phần mềm kế toán

 20/09/2021 Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) được thành lập năm 2005 và đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận số A-399 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 5 tháng 8 năm 2005. Trụ sở: Số 176, phố Thái Hà, phường...
20/09/2021 Xem chi tiết