Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

Tham gia cùng CDI

CDI tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm

CDI đang tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm cho Chương trình Phát triển toàn diện. Yêu cầu chi tiết đối với gói tư vấn xem tại đây. Mọi đề xuất về phương pháp, kế hoạch, năng lực và mức kinh phí...
07/07/2019 Xem chi tiết