Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

CDI tuyển tư vấn/nhóm tư vấn cho sáng kiến giới của nhóm công nhân nòng cốt

Ngày đăng : 15/12/2021

Ứng tuyển

Yêu cầu

  • Có chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến giới và bình đẳng giới
  • Quan tâm đến vấn đề lao động và các chủ đề có liên quan
  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển và làm việc với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Mô tả công việc

Bình đẳng giới ở nơi làm việc không có nghĩa là tỉ lệ nam nữ trong công ty phải cân bằng, mà có nghĩa là mọi người đều được tiếp cận các cơ hội và nguồn lực giống nhau, cũng như được nhận thù lao như nhau cho những công việc tương đương, không phân biệt giới tính. Bình đẳng giới là bãi bỏ những rào cản để phụ nữ được tham gia đầy đủ và bình đẳng trong lực lượng lao động; là không phân biệt giới tính trong bất cứ ngành nghề nào, bao gồm các vị trí lãnh đạo; là loại bỏ phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, nhất là trong các vấn đề liên quan đến gia đình và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Ở Việt Nam, cùng với nhiều nước trên thế giới, phụ nữ đã đạt được nhiều thành tựu trong bình đẳng giới, đặc biệt là trong giáo dục, y tế, hay như về tỷ lệ nữ giới tham gia vào lực lượng lao động. Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê năm 2017, phụ nữ trong vai trò lãnh đạo ở Việt Nam chiếm 28% – khá cao so với tỷ lệ trung bình trên thế giới là 19%, thậm chí so với các nước OECD. Số phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Việt Nam cũng khá cao – đạt tới 72% tổng số phụ nữ cả nước, và chiếm 48,1% tổng số lực lượng lao động ở Việt Nam.

Sáng kiến “Bình đẳng giới tại nơi làm việc của nhóm CNNC tại Hải Dương” cùng các tập huấn về giới[1] thuộc chuỗi hoạt động về giới trong khuôn khổ dự án “Phụ nữ 3”, hướng tới bình đẳng giới tại nơi làm việc của CDI.

Sáng kiến có mục tiêu cụ thể tạo ra cơ hội và mang đến không gian để NLĐ trải nghiệm, chia sẻ những cảm xúc, nhận định, suy nghĩ của mình về vấn đề này thông qua nhiều hình thức khác nhau như vẽ tranh, diễn kịch, thực hiện clip …

Nhóm CNNC có thể thực hiện 2-3 sáng kiến về các nội dung của chủ đề giới (phân biệt đối xử trên giới, xâm hại và quấy rối tình dục, lãnh đạo nữ nơi làm việc …). Với mỗi sáng kiến nhỏ, có thể lồng ghép trong đó các đề xuất, giải pháp tới các bên liên quan (công đoàn, doanh nghiệp) để hướng đến bình đẳng giới. Một cuộc thi dự kiến được tổ chức để bình chọn sáng kiến đạt giải.

[1] CDI đã thực hiện 2 tập huấn giới cho nhóm CNNC Hải Dương (tập huấn 1: khái niệm giới, giới tính, và ảnh hưởng của vấn đề giới đến cuộc sống đời thường; tập huấn 2: giới tại nơi làm việc) trong tháng 10 – 11/2021.

Tập huấn 3 dự kiến về những quy định thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 và đối chiếu với thực hành nhà máy.

Phạm vi công việc

  • Tìm hiểu nhu cầu và ý tưởng của CNNC về chủ đề giới nơi làm việc
  • Hỗ trợ nhóm CNNC nhận biết những biểu hiện của giới nơi làm việc
  • Đồng hành và cung cấp hướng dẫn để nhóm CNNC xây dựng kế hoạch và nội dung sáng kiến

Cách thức nộp hồ sơ

  • Hồ sơ bao gồm lý lịch công việc ngắn gọn của người nộp hồ sơ

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi tới bạn Võ An Phương, cán bộ dự án trước ngày 25/12/2021 qua email: Phuong.voan@cdivietnam.org; điện thoại: +84 70 529 5285

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.

Thông tin liên hệ