Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

CDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho chương trình Phát triển toàn diện

Ứng tuyển

Yêu cầu

CDI hiện đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn xây dựng Nội dung cho clip về ứng dụng sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững áp dụng Tiêu chuẩn VietFarm.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mail về địa chỉ trang.nguyenthi@cdivietnam.org trước ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Thông tin liên hệ