Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

CDI tìm kiếm tư vấn chiến lược Liên minh BTAP

Ứng tuyển

Yêu cầu

CDI hiện đang tìm kiếm một tư vấn thực hiện rà soát chiến lược giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chiến lược giai đoạn 2021 -2025 của Liên minh BTAP.

Yêu cầu đối với tư vấn và mô tả về gói tư vấn có thể xem tại đây.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp Hồ sơ ứng tuyển cho Ms. Lê Tình, cán bộ dự án CDI, email: tinh.leut@cdivietnam.org, điện thoại: 0379 273 073

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 23/03/2020.

Thông tin liên hệ