Ngôn ngữ:

Hoạt động

Tập huấn xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn tại Quảng Trị

27/08/2015
Ngày 26/08/2015, tại xã Gio Việt, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức tập huấn xây dựng tiêu chí và quy trình chấm điểm ưu tiên danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các xã Gio Việt, Linh Thượng và thị trấn Gio Linh huyện Gio Linh và xã Hải An huyện Hải Lăng.

Trên cơ sở tập huấn lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, chủ yếu dành cho các công trình khởi công mới ở cấp cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước, cán bộ của các thôn và cán bộ cấp xã sẽ chấm điểm lựa chọn những danh mục để có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư vào năm 2016.

Mục tiêu mà chương trình hướng tới sẽ nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý những thông tin xác thực từ phía người hưởng thụ và sử dụng các công trình đầu tư công, từ đó nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của việc xây dựng, ra quyết định đối với danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 23/07/2015, CDI và Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020. Tham dự hội thảo có Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường; đồng chí Trần Văn Đoàn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn tại tỉnh Quảng Trị theo các quy định của Chính phủ và Bộ Kế hoạch- Đầu tư; thống nhất kế hoạch sơ bộ triển khai quy trình tham vấn lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Trị trình HĐND tỉnh thông qua vào cuối năm 2015.

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân” vào quản lý ngân sách nhà nước do Liên minh Châu âu (EC) tài trợ thông qua tổ chức Oxfam thực hiện tại tỉnh Quảng Trị bởi CDI và HĐND tỉnh Quảng Trị.

CDI Vietnam.