Ngôn ngữ:

Hoạt động

Tập huấn và triển khai giám sát đánh giá công trình đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội” tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

30/08/2014

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” , CDI đã phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Quảng trị tổ chức đợt “ Tập huấn và triển khai giám sát đánh giá công trình đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội” tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu của đợt tập huấn và giám sát- đánh giá là hướng tới thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của người dân trong công tác lập kế hoạch, thực thi, giám sát đầu tư công, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực hiện.

Ngoài ra, kết quả và báo cáo đánh giá cũng đã được chia sẻ với người dân để giám sát các cam kết và sử dụng như một cơ sở để theo dõi quá trình cải thiện và đối chiếu với các đánh giá sau này.

Trong 3 ngày, từ ngày 18-20/8/2014, nhóm chuyên gia CDI đã tiến hành tập huấn cho nhóm cán bộ nòng cốt địa phương. Nội dung tập huấn bao gồm các khái niệm về Kiểm toán xã hội và các công cụ; khung pháp lý về quyền của người dân và trách nhiệm của cơ quan thực hiện giám sát; Quy trình tiến hành một cuộc Kiểm toán xã hội công trình đầu tư công. Đây là một công cụ mới nên để đảm bảo chất lượng của đợt giám sát đánh giá, nhóm đã thực hành thử nghiệm giám sát đánh giá công trình Kiên cố hóa Giao thông nông thôn Tân Lương-Vực Kè- Lương Sơn để rút kinh nghiệm cho giám sát đánh giá chính thức.

Ngay sau khi tập huấn, nhóm cán bộ nòng cốt đã tiến hành giám sát đánh giá các công trình đầu tư công tại 2 xã Hải Hòa và xã Hải Ba. Mỗi xã tiến hành giám sát- đánh giá 2 công trình. Cụ thể, ngày 21/8/2014, nhóm đã giám sát đánh giá công trình Nước sạch Hưng An và công trình NVH xã Hải Hoà; ngày 22/8/2014 giám sát đánh giá công trình Đường cơ bản thôn Phương Lang và công trình Chợ Phương Lang, xã Hải Ba.

Ngày 23/8/2014, các buổi đối thoại cộng đồng đã được tổ chức tại 2 xã Hải Hoà và Hải Ba. Mục đích buổi đối thoại là nhằm chia sẻ kết quả giám sát đánh giá và tăng cường trách nhiệm giải trình của các bên liên quan. Đồng thời tại buổi đối thoại những vấn đề còn tồn tại cũng đã được các bên thảo luận và đưa ra hướng giải quyết.

CDI Vietnam.