Ngôn ngữ:

Dự án

Nâng cao kiến thức xã hội cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp của Hải Phòng  

04/09/2012

Trong năm 2009, Trung tâm Phát triển và Hội nhập phối hợp với tổ chức ActionAid Việt Nam và Hiệp Hội Da giày Việt Nam tổ chức thực hiện dự án: Nâng cao kiến thức xã hội cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp của Hải Phòng.

Mục tiêu của dự án: Chương trình nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức xã hội cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp của Hải phòng để thúc đẩy đối thoại cộng đồng và khả năng thương lượng giữa công đoàn và người sử dụng lao động

Trung tâm vì người lao động nghèo Hải Phòng, dưới sự chỉ đạo của Liên Đoàn lao động Hải phòng, và qua tham vấn các bên liên quan và theo kết quả báo cáo phản ảnh năm 2007 mong muốn bắt đầu từ năm 2008 sẽ tập trung hơn vào vấn đề nâng cao kiến thức xã hội, và thúc đẩy thực hiện cơ chế đối thoại xã hội và thương lượng tập thể nhằm tăng quyền năng cho người lao động nhằm bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, đặc biệt là công nhân nhập cư

Các hoạt động CDI thực hiện:

  • Xây dựng đề cương tài liệu tập huấn và biên soạn tài liệu
  • Tài liệu tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành, quận, huyện
  • Tài liệu tập huấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn cấp cơ sở
  • Tài liệu tập huấn cho nhóm công nhân tình nguyện
  • Tài liệu hướng dẫn, sử dụng khác thông qua mạng Internet
  • Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức Pháp luật, đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, kỹ năng sống cho các đối tượng là chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cấp quận huyện, cấp cơ sở và công nhân tại các khu công nghiệp
  • Biên soạn và in ấn tài liệu truyền thông