Ngôn ngữ:

Hoạt động

Hội thảo Xây dựng liên minh công nhân điện tử châu Á

20/09/2016

Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 năm 2016, chuyến thực địa và hội thảo “Xây dựng liên minh công nhân điện tử châu Á” được tổ chức bởi tổ chức SACOM (Hồng Kông)  đã diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc. Các đại diện của Trung Tâm Hội Nhập và Phát Triển (CDI), cùng với các đại diện từ các tổ chức khác làm việc trong lĩnh vực Quyền lao động từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Hồng Kông – Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Phillipines cũng như các diễn giả khách mời là các giáo sư đại học và nhà hoạt động tại Hồng Kông đã tham gia sự kiện.

Fff

Mục tiêu của các hội thảo này nhằm hướng tới chia sẻ tình hình hiện tại của ngành công nghiệp sản xuất đồ điện tử, từ đó làm rõ các thực trạng và khó khăn đằng sau dây chuyền sản xuất điện tử; xác định những vấn đề thường gặp trong sản xuất điện tử ở Trung Quốc, Việt Nam và Phillipines; phát triển một chiến lược chung và các chiến dịch ở cấp khu vực cho quyền lợi của công nhân trong ngành công nghiệp sản xuất điện tử, đồng thời xây dựng một cơ chế chia sẻ thông tin cho việc hợp tác, tổ chức và thực hiện chiến dịch trong tương lai.

CDI Vietnam.