Ngôn ngữ:

Hoạt động

Hội thảo lập kế hoạch hoạt động Liên minh minh bạch ngân sách

05/08/2015
Trong 2 ngày 30-31 tháng 7 năm 2015, Hội thảo lập kế hoạch hoạt động Liên minh minh bạch ngân sách nằm trong hoạt động của dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” tài trợ bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu EC đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo nhằm Lập kế hoạch hoạt động của Liên minh minh bạch ngân sách năm 2015-2016 với thành phần tham dự gồm đại diện các tổ chức thành viên Liên minh: Oxfam, CDI, ACDC, CEPEW; đại diện HĐND và hội Phụ Nữ tỉnh Quảng Trị và đại diện HDND tỉnh Hòa Bình, Hội Nông Dân tỉnh Hòa Bình.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các tổ chức Liên minh đã thảo luận và đưa ra các sáng kiến hoạt động cho Liên minh trong năm 2015-2016. Nhóm đưa ra 10 sáng kiến hoạt động cho Liên minh trong năm sau ngày họp đầu tiên, trong đó có 5 sáng kiến được đánh giá với mức điểm ưu tiên cao nhất gồm:

  • Thực hành rộng rãi quy trình công khai minh bạch ngân sách (OBI cấp tỉnh)
  • Quy trình phân bổ ngân sách rõ ràng và tiêu chí phù hợp. Phân bổ ngân sách có sự tham gia của người dân
  • Áp dụng công nghệ thông tin tiếp cận thông tin và giám sát ngân sách
  • Xây dựng và công bố ngân sách công dân
  • Giám sát hiệu quả sử dụng công trình dự án sau đầu tư

Trong ngày làm việc thứ 2, nhóm Liên minh đưa ra kế hoạch thực hiện cụ thể cho 5 sáng kiến hoạt động ưu tiên trong năm 2015-2016. Trong đó, hoạt động liên quan đến quy trình phân bổ ngân sách, ngân sách công dân và giám sát hiệu quả sử dụng công trình sau đầu tư được lên kế hoạch thực hiện tại Hòa Bình và Quảng Trị. Hoạt động liên quan OBI cấp tỉnh (Open Budget Index) và công nghệ thông tin cho Liên minh được lên kế hoạch hành động cụ thể bởi các tổ chức thành viên. Cuối cùng, các thành viên Liên minh cùng nhau thống nhất một cơ chế phối hợp trong Liên minh để đạt hiệu quả cao nhất nhằm làm vững mạnh Liên minh cũng như mở rộng Liên minh trong tương lai.

CDI Vietnam.