Ngôn ngữ:

Hoạt động

Hội thảo “Khuyến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước” ngày 30/12/2014

14/01/2015
Ngày 30/12/2014 vừa qua, tại khách sạn Lakeside, Hà Nội, Hội thảo “Khuyến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước”, tổ chức bởi CDI và Liên minh khoáng sản, đã diễn ra dưới sự tham dự của đại diện đến từ nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm đến chủ đề này.

Buổi Hội thảo hướng đến cập nhật các định hướng sửa đổi chính của dự thảo Luật NSNN sau kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng thời cung cấp thêm thông tin, bằng chứng về tác động của công khai minh bạch đến hiệu quả quản lí – sử dụng ngân sách.

Bà Ngô Thị Minh Hương, Giám đốc CDI đã phát biểu khai mạc Hội thảo. Tiếp theo chương trình là phần trình bày về “Những nội dung cơ bản của Dự thảo Luật NSNN”của Chuyên gia Phạm Đình Cường, Bộ Tài chính; và“Định hướng sửa đổi dự thảo Luật NSNN và những nội dung cần tiếp tục xem xét” của Ths. Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính – Ngân sách, Văn phòng Quốc hội. Sau phiên thảo luận sôi nổi, Hội thảo được tiếp tục với bài trình bày “Tác động của công khai ngân sách đến hiệu quả quản lí và sử dụng ngân sách từ khai khoáng nghiên cứu trường hợp tại Thái Nguyên” của ông Ông Nguyễn Đình Hòa và “Quản lí và sử dụng ngân sách trong lĩnh vực y tế”của ông Trần Vũ Hoàng, đại diện Liên minh Y tế.

Hội thảo đã kết thúc thành công với nhiều ý kiến đóng góp của các bên tham gia vào các nội dung về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong dự thảo Luật NSNN; đồng thời cũng cho những người tham dự cái nhìn đa chiều về các tác động của công khai minh bạch đến hiệu quả quản lí – sử dụng ngân sách trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

CDI Vietnam.