Ngôn ngữ:

Hoạt động

Hội thảo cuối kỳ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các KCN vùng ven đô ở Việt Nam”

14/12/2016
Vào ngày 09 tháng 12 năm 2016, Hội thảo cuối kỳ trong khuôn khổ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo được thực hiện bởi tổ chức BATIK Quốc tế, Trung tâm Phát triển và Hội nhập và tổ chức GRET với chủ đề “Hỗ trợ lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp”.

Mục tiêu chính của hội thảo nhằm chia sẻ một số các kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và thảo luận về một số nghiên cứu trường hợp liên quan đến vấn đề của người lao động nhập cư sau 3 năm triển khai dự án. Trong buổi sáng, các bài học kinh nghiệm thông qua việc thực hiện tổ chức hoạt động “câu lạc bộ phụ nữ/ nhóm công nhân nhập cư” tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hải Dương đã được trình bày và thảo luận. Các nhóm đại biểu từ Vĩnh Phúc và Hải Dương đã lần lượt trao đổi và thảo luận qua hai phiên toạ đàm “Trao quyền cho lao động nữ nhập cư: trình bày các kinh nghiệm của câu lạc bộ phụ nữ” và “Kết nối mạng lưới và đối thoại – Nhìn từ góc độ trao quyền cho lao động nữ nhập cư”.

Vào buổi chiều cùng ngày, vấn đề tiếp cận các dịch vụ công cho phụ nữ di cư, bao gồm dịch vụ giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và vấn đề giảm giá điện cho người lao động nhập cư tiếp tục được trình bày và thảo luận qua hai nghiên cứu trường hợp tại hai địa bàn nói trên.

Xem thêm: Bài báo liên quan:

http://laodong.com.vn/cong-doan/can-co-giai-phap-go-bi-cho-ld-nu-nhap-cu-619355.bld

CDI Vietnam.