Ngôn ngữ:

Tin hoạt động

Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động

30/10/2019

Quan hệ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp vì các bên có lợi ích khác biệt. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra: khi nào thì lợi ích khác biệt đó có khả năng trở thành mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp lao động? Khi xảy ra tranh chấp lao động thì nên đàm phán, hòa giải hay khởi kiện? Cách thức yêu cầu quyền lợi chính đáng của các bên như thế nào?…

Sổ tay Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động là một nỗ lực được thực hiện bởi Nhóm làm việc về Cơ chế bảo vệ quyền của người lao động trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế của người lao động di cư tại Việt Nam” do tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, điều phối bởi Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Tài liệu cung cấp các thông tin pháp luật cập nhật để người lao động, người sử dụng lao động và các bên liên quan bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của mình trong quan hệ lao động. Sổ tay được thực hiện thông qua quá trình rà soát và tổng hợp câu hỏi, thắc mắc từ phía người lao động và tham vấn các bên trong quan hệ lao động. Nội dung chính của tài liệu là cập nhật các thông tin và tình huống thực tế liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn nghề nghiệp dành cho người lao động và quy trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp lao động.

Đọc và download ấn phẩm tại đây.

CDI Vietnam.