Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo (CPMA)” cho nhóm cà phê Cầu Đất

13/07/2015
Từ 01 tháng 06 năm 2015 to 31 tháng 05 năm 2016, CDI sẽ thực hiện dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo (CPMA)” cho nhóm cà phê Cầu Đất dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Dự án hướng tới 03 mục tiêu:

(i) thúc đẩy năng lực tham gia thị trường và doanh nghiệp xã hội của các nhóm nông dân cà phê nhỏ

(ii) tăng cường năng lực sản xuất và chất lượng thông qua các tiêu chuẩn và đầu tư;

(iii) khuyến khích các doanh nghiệp xã hội giữa những người trẻ tuổi, nông dân và cộng đồng.

Các kết quả cụ thể của dự án được hướng tới, đó là:

– Tăng cường mối liên kết trực tiếp giữa các nhóm sản xuất cà phê và thị trường cho nông dân Cầu Đất Fairtrade Coffee

– Tăng cường năng lực sản xuất của nhóm nông dân thông qua đầu tư tốt hơn cho chất lượng cà phê

– Tăng cường năng lực thể chế cho nhóm thành các mô hình kinh doanh bền vững của Hợp tác xã (HTX) cà phê Fairtrade Cầu Đất

– Lớn lên nhận thức trong công chúng nói chung và người tiêu dùng về tầm quan trọng của sản xuất có đạo đức cà phê Fairtrade hữu cơ từ Cầu Đất

– Thực hiện các sáng kiến kinh doanh xã hội cho các HTX để đưa sản phẩm cà phê tới các thị trường tiêu thụ.

Trong một năm thực hiện, ngân sách dự án 77.195 USD sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

1. Giúp nhóm cà phê Cầu Đất thành lập hợp tác xã với chứng nhận thương mại công bằng và chứng nhận hữu cơ

2. Đào tạo cho các xã viên về các tiêu chuẩn thương mại công bằng và hữu cơ nơi mà tất cả các thành viên có thể áp dụng các tiêu chuẩn

3. Đầu tư cơ sở vật chất quy mô nhỏ cho chế biến cà phê (chẳng hạn như cơ sở chế biến ướt và máy phân loại, các cơ sở sau thu hoạch) cho 4-5 câu lạc bộ của các hợp tác xã để họ có thể sản xuất cà phê nhân xô có chất lượng xuất khẩu

4. Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu thương mại của cà phê Cầu Đất (như là một sở hữu cộng đồng hoặc nhóm)

5. Hỗ trợ hoạt động của một mô hình du lịch sinh thái (Một trang trại giới thiệu mô hình – thông qua các hoạt động du lịch sinh thái – cửa hàng cà phê tại trang trại sẽ được mở và giúp du khách hiểu được phương thức canh tác cà phê hữu cơ cũng như hương vị của cà phê Cầu Đất bao gồm hoạt động như rang xay và các cơ sở đóng gói tại chỗ).

6. Đào tạo về doanh nghiệp xã hội cho các thành viên cốt lõi của hợp tác xã để vận hành các mô hình kinh doanh du lịch sinh thái.

Cũng trong khuôn khổ dự án, các cán bộ của KOICA đã đến thăm và làm việc tại văn phòng CDI cũng như tận mắt tham quan mô hình cà phê hiện có của nhóm cà phê Cầu Đất. KOICA cà CDI đều hi vọng dự án sẽ đem lại sinh kế bền vững và bước phát triển mới trong việc kinh doanh, sản xuất của người trồng cà phê tại Cầu Đất; đồng thời giúp cho ngày càng có nhiều người tiêu dùng hiểu được giá trị, lợi ích và chất lượng của cà phê thương mại công bằng.

CDI Vietnam.