Ngôn ngữ:

Vũ Xuân Đào

Vũ Xuân Đào

Thạc sỹ

Vũ Xuân Đào

Bà Vũ Xuân Đào từng giữ chức vụ Giám đốc của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) từ năm 2005- 2007. Bằng những kinh nghiệm phong phú của mình, bà đã từng bước đưa CDI phát triển mạnh mẽ. Bà Vũ Xuân Đào tốt nghiệp đại học kinh tế tại Praha, Tiệp Khắc. Bà là chuyên gia tư vấn cho nhiều Bộ ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế, các Viện Nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển tài chính, xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương về việc lập kế hoạch kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo,…Bà Vũ Xuân Đào còn là cố vấn viên cao cấp tại Học viện Tài chính về chuyên ngành thị trường giá cả và các vấn đề hàng hoá…