Ngôn ngữ:

Võ An Phương

Võ An Phương

Cán bộ Dự án

Võ An Phương

Võ An Phương tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh Quốc tế học, Đại họcNội. Tham gia CDI từ 2018, Võ An Phương hiện là Cán bộ chương trình đồng thời phụ trách Giám sát, Đánh giá & Học hỏi. Cô có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển dựa trên cách tiếp cận có sự tham gia và lấy cộng đồng làm trung tâm.