Ngôn ngữ:

Tạ Thị Thuỳ Linh

Tạ Thị Thuỳ Linh

Cán bộ Hành chính - Tài chính

Tạ Thị Thuỳ Linh

Tạ Thị Thùy Linh hiện đang Cán bộ tài chính tại CDI, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân, khoa tài chính. hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản tài chính, thuế, bảo hiểm.