Ngôn ngữ:

Nguyễn Thị Tòng

Nguyễn Thị Tòng

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Tòng

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tòng giữ chức vụ Giám đốc của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) từ năm 2007 đến 2009. Bà Nguyễn Thị Tòng có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp. Bà bảo vệ Tiến sĩ về Khoa học công nghệ ở Kiev, Viện công nghiệp nhẹ, Ucraina. Tiến sĩ Nguyễn Thị Tòng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, lao động, thương mại, cạnh tranh, quản trị kinh doanh, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp… Bà từng nắm giữ nhiều vị trí khác nhau tại Bộ công nghiệp và tham gia các Tổ chức, Hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các Hội đồng quốc gia, quốc tế…