Ngôn ngữ:

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Cán bộ Dự án

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Hà Nội- Khoa Quản lý Văn hóa. Hiện nay, cô đảm nhiệm vai trò là Cán bộ Dự án tại CDI. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và thực hiện dự án liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người, quyền phụ nữ, quyền lao động. Cô cũng có kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia và thực hiện các sáng kiến của nhóm cộng đồng trong việc giám sát ngân sách tài chính y tế tại địa phương.