Ngôn ngữ:

Nguyễn Thị Chung

Nguyễn Thị Chung

Cán bộ Dự án - Nhân sự

Nguyễn Thị Chung

Nguyễn Thị Chung tốt nghiệp ngành Quan hệ lao động, Đại học Công Đoàn. Năm 2018, bắt đầu công tác ti CDI hiện nay đang đảm nhiệm vị trí Cán bộ Chương trìnhNhân sự. Nguyễn Thị Chung hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự, Phát triển tổ chức Quyền lao động.