Ngôn ngữ:

Ngô Thị Trang

Ngô Thị Trang

Cán bộ Dự án

Ngô Thị Trang

Ngô Thị Trang tốt nghiệp trường Đại học Y tế công cộng, chuyên ngành Sức khỏe nghề nghiệp – Sức khỏe môi trường năm 2013. Cô có gần 10 năm kinh nghiệm thực hiện và quản lý các dự án phát triển về bạo lực giới, quyền phụ nữ, an toàn vệ sinh lao động và quyền lao động. Tại CDI, cô đảm nhiệm vai trò cán bộ dự án kiêm cán bộ giới nhằm thúc đẩy quyền của người lao động, đặc biệt là lao động nữ, trong các chuỗi cung ứng của ngành điện tử may mặc.