Ngôn ngữ:

TS. Ngô Thị Minh Hương

TS. Ngô Thị Minh Hương

Giám đốc

TS. Ngô Thị Minh Hương

Bà Ngô Hương nhận bằng Tiến sĩ nghiên cứu về Nhân quyền và Hòa bình, Đại học Mahidol, Thái Lan.

Bà có các bằng cấp sau:

  • Thạc sỹ triết học: Luật công quốc tế – Khoa Luật, Đại học Oslo (2010), Na Uy.
  • Thạc sỹ triết học: Nhân quyền – Khoa Luật, Đại học Oslo (2010), Na Uy.
  • Thạc sỹ Quản lý Phát triển (MDM), Học viện Quản lý Châu Á, Philippines, học bổng ADB (2003).
  • Cử nhân Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam (1999).
  • Cử nhân Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Việt Nam, (1995).

Bà Ngô Hương có 10 năm kinh nghiệm trong công tác phát triển với tư cách là một nhà thực hành công tác phát triển và nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, có kinh nghiệm từ hoạt động của các tổ chức NGO và hoạt động của các nhà tài trợ. Bà đã từng là Chuyên gia về đói nghèo tại Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam từ năm 2004 và Cố vấn về Quản trị của NORAD / Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam. Lĩnh vực chuyên môn của bà Ngô là luật pháp quốc tế, xã hội học về pháp luật, quản trị tốt, minh bạch, nhân quyền, các lĩnh vực khoa học xã hội khác như lao động, nhập cư và trợ giúp pháp lý. Bà có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược cho chính quyền địa phương, cách tiếp cận có sự tham gia trong phát triển. Bà cũng có kinh nghiệm về đánh giá tác động, giám sát, đánh giá và kiểm toán xã hội.