Ngôn ngữ:

Ngô Huy Liêm

Ngô Huy Liêm

Tiến sĩ

Ngô Huy Liêm

Với kinh nghiệm làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Huy Liêm đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của Việt Nam. Với kinh nghiệm quốc tế, ông đã rất tích cực trong việc phát triển và trong công tác xoá đói giảm nghèo tại Việt nam. Tiến sĩ Ngô Huy Liêm chuyên về phân tích chính sách vĩ mô; phát triển khu vực đô thị, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo; di dân quốc tế / tái hòa nhập; phát triển tài chính (tin dụng chính thức và không chính, đảm bảo cơ chế); tài chính vi mô và phát triển doanh nghiệp nhỏ; quy hoạch, giám sát và đánh giá dự án; quản lý chiến lược phi lợi nhuận, các tổ chức phi chính phủ (NGO); Phát triển nguồn nhân lực. Tiến sĩ Liêm cũng từng là giáo sư giàu kinh nghiệm tại trường đại học Geneva, Viện Quản lý châu Á (Philippines), Viện Công nghệ Châu Á (Việt Nam).