Ngôn ngữ:

ĐINH HÀ AN

ĐINH HÀ AN

Điều phối Dự án

ĐINH HÀ AN

Đinh Hà An hiện đang Điều phối dự án Quyền lao động tại CDI. bằng cử nhân thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Kinh doanh quốc tế tại Đại học Aix – Marseille II thạc sỹ chuyên ngành Kinh tếPhát triển tại Đại học Sud – Toulon Var – Cộng hoà Pháp. hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quyền lao động, hướng đến mục tiêu việc làm bền vững cho người lao động kinh doanh trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kinh nghiệm chính chủ yếu liên quan đến quản , đánh giá giám sát dự án, nghiên cứu, vận động chính sách phát triển cộng đồng