Ngôn ngữ:

Dự án

Danh sách dự án chương trình Quyền lao động

25/11/2016

DANH SÁCH DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LAO ĐỘNG

STT Tên dự án Địa bàn Thời gian triển khai Nhà tài trợ Ngân sách (VNĐ) Ngân sách (EUR) Ngân sách (USD)
1 Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc 2016-2018 Quỹ châu Á 658.625.000

 

2 Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam Hải Dương, Vĩnh Phúc 2014-2016 Oxfam, Batik Quốc tế 173.511
3 Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam 2015 Trung tâm dữ liệu nguồn và giám sát Châu Á (AMRC) 50.000
4 Bảo vệ quyền của người lao động nhập cư 2013-2015 Quỹ châu Á 2.095.878.000
5 Tăng cường quyền và bảo trợ xã hội cho lao động di cư tại các khu công nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Dương Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Dương 2011-2014 Oxfam 240.000
6 Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt Nam 2011-2013 Batik Quốc tế 41.260
7 Tăng cường quyền và bảo trợ xã hội cho lao động di cư tại các khu công nghiệp ở Hà Nội Hà Nội 2010-2011 Đại sứ quán Hoa Kỳ 15.000
8 Chương trình nâng cao Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam 2005-2009 ActionAid International – Việt Nam 1.000.000.000
9 Chương trình nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật và xã hội cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp của Hải Phòng Hải Phòng 2008 ActionAid International – Việt Nam 1.000.000.000
10 Xây dựng nguồn vốn xã hội nhằm khuyến khích đối thoại xã hội và khả năng thương lượng tập thể cho công nhân nữ nhập cư Bắc Ninh 2007 EU 49.000
11 Vận động xây dựng môi trường lao động lành mạnh và vệ sinh tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh vì quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người lao động 2007 Đại sứ quán Phần Lan 50.000