Ngôn ngữ:

Hoạt động

Chấm điểm lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Trị

07/09/2015
Nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho hoạt động Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước” do Phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EC) và Oxfam tài trợ, một nhóm nghiên cứu do Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Giáo sư Đặng Hùng Võ, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), các tổ chức phi chính phủ trong mạng lưới Minh bạch ngân sách (Oxfam, CECEM, ACDC, CEPEW, GPAR) đã xây dựng một bộ tiêu chí và quy trình nhằm đánh giá, lựa chọn các công trình đầu tư mới tại cấp xã, huyện tới cấp tỉnh theo phương pháp chấm điểm ưu tiên.

Việc áp dụng bộ công cụ này được mong đợi sẽ giúp các cấp chính quyền tại tỉnh Quảng Trị nắm được những thông tin liên quan tới các công trình đầu tư từ góc độ những mong muốn và ưu tiên của người dân – những người sẽ trực tiếp sử dụng và hưởng lợi từ các công trình đó. Từ đó, hoạt động sẽ giúp nâng cao tính hiệu quả trong việc sử dụng các công trình đầu tư cũng như thúc đẩy việc công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị.

Sau quá trình chuẩn bị từ tháng 5 năm 2015, trong tháng 8 năm 2015, tại Quảng Trị, Ban Kinh Tế Ngân Sách HDND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Phát Triển và Hội Nhập (CDI) tổ chức các buổi hướng dẫn tại các thôn, xã và huyện trên địa bàn tỉnh về việc áp dụng quy trình đánh giá và bộ tiêu chí chấm điểm xếp hạng danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Việc áp dụng cụ thể tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện theo kế hoạch ngay sau các buổi tập huấn.

Các hoạt động tiếp nối chuỗi hoạt động của quy trình đánh giá, lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Trị nhằm tiếp tục lấy ý kiến của các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh và các chuyên gia theo quy trình và bộ tiêu chí này dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9 và kết thúc vào nửa đầu tháng 10 năm 2015.

CDI Vietnam.