en

Giới Thiệu Chung

Kể từ khi thành lập, chủ đề Quyền lao động là một trong những lĩnh vực chương trình ưu tiên của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Khởi đầu từ những dự án liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho người lao động, CDI đã từng bước củng cố và mở rộng phạm vi hoạt động tới hỗ trợ cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của người lao động và thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư. Không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu công nghiệp, đối tượng hỗ trợ của CDI đã mở rộng tới lao động trong khu vực phi chính thức, tập trung tại các khu đô thị và vùng ven đô. Mục tiêu tổng thể của chương trình Quyền lao động là nhằm góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền lao động trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam và khu vực châu Á.Với cách tiếp cận dựa trên quyền con người, các can thiệp chính của chủ đề Quyền lao động bao gồm: tổ chức người lao động, xây dựng năng lực và mạng lưới, cung cấp thông tin và hỗ trợ tư vấn (trực tiếp và trực tuyến - online/ offline), tăng cường đối thoại đa bên, nghiên cứu, vận động chính sách, tổ chức các hoạt động truyền thông và chiến dịch, liên kết các mạng lưới cấp quốc gia và khu vực... Cùng với việc tổ chức - tập hợp người lao động, vấn đề phối hợp và đối thoại các bên liên quan (đại diện Công đoàn, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ, doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu...) được đặc biệt chú trọng. Các hoạt động can thiệp tại địa phương là cơ sở để CDI tham gia tích cực vào quá trình vận động chính sách, trong đó có đóng góp sửa đổi Luật Lao động, Luật Công Đoàn và gần đây nhất là Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, các chương trình của CDI cũng dựa trên cơ sở là các tiêu chuẩn lao động quốc tế (các công ước của ILO) và các cam kết của Việt Nam. Là một trong những tổ chức đi đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bảo vệ quyền của người lao động, CDI cũng đã tham gia các mạng lưới trong và ngoài nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, học hỏi nâng cao năng lực, đóng góp tiếng nói và cùng triển khai các sáng kiến nhằm cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động. Hiện nay, CDI là thành viên tích cực của Mạng lưới Hành động vì lao động di cư Việt Nam (M.net) và Mạng lưới Châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV - http://www.anroev.org).

Dự án “Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc”

Nhà tài trợ: Quỹ châu Á Thời gian triển khai: 2016 – 2018 (27 tháng) Tổng ngân sách: 625,000,000 VND Mục tiêu: (1) Cải thiện chất lượng và cách tiếp cận các thông tin về di cư an toàn cũng như tư vấn cho người lao động di cư (2) Hỗ trợ vận động chính […]

xem thêm

Ra mắt WE CHECK – ứng dụng hỗ trợ người lao động tự đánh giá điều kiện làm việc & chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở Bắc Ninh và Hải Dương” giai đoạn 2017 – 2021 do Oxfam tài trợ, Trung tâm Phát […]

xem thêm

Chiến dịch “1 tiếng cho con”

Chiến dịch “1 tiếng cho con” diễn ra trong 7 ngày từ ngày 12 đến ngày 19/01/2017. Chiến dịch được thực hiện với sự bảo trợ và ủng hộ từ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), Quỹ sáng […]

xem thêm

Anh Lường Văn Hùng – trưởng nhóm trách nhiệm, dám nói dám làm

Anh Hùng nhận trách nhiệm trở thành trưởng nhóm của nhóm Sum họp mới được gần 1 năm cho đến khi dự án kết thúc, bởi trưởng nhóm cũ chuyển đi chỗ khác. Bản thân anh Hùng cũng là người mới hoàn toàn, từ quê Sơn La đến Nam Sách, Hải Dương tìm việc. Thời […]

xem thêm