en
CDI tuyển dụng Điều phối viên chương trình VietFarm
11:03:17 31/03/2020

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) thực hiện Chương trình phát triển toàn diện, trong đó có mục tiêu phát triển các tiêu chuẩn VietFarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Việt Nam với hỗ trợ của Irish Aid (2018-2020) thông qua dự án Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường (CPMA).

Hiện nay, CDI đang tìm kiếm 01 Điều phối viên cho chương trình VietFarm.

Xem mô tả công việc chi tiết tại đây.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 15/04/2020.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp Hồ sơ ứng tuyển cho Ms. Nguyễn Thị Chung qua địa chỉ email: hr@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại: 0243 538 0100/ 0327 621 637.