en
CDI tìm kiếm Tư vấn hoặc Nhóm tư vấn xây dựng tài liệu và tập huấn cho Quyền Lao động
09:11:49 28/11/2019

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn hoặc Nhóm tư vấn để xây dựng tài liệu và tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp và người lao động.

Thông tin về gói Tư vấn xem tại đây.

Tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới Cán bộ dự án Ngô Thị Trang, Email trang.ngothi@cdivietnam.org, Điện thoại: 0377826183

Deadline: hết ngày 06/12/2019.