Ngôn ngữ:

Trần Kim Thanh

Trần Kim Thanh

Cán bộ truyền thông

Trần Kim Thanh

Trần Kim Thanh tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Văn minh Pháp trường Đại học Ngoại ngữĐại học Quốc gia Nội năm 1998. Hiện Trần Kim Thanh đảm nhiệm vị trí Cán bộ Truyền thông của CDI. Bà Thanh đã làm giảng viên tại trường Đại học Ngoại ngữĐại học Quốc gia Nội kinh nghiệm làm việc tại VTV, VietnamNetTV, MyTV Truyền hình An Viên. Trong 16 năm công tác, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung số truyền thông