Ngôn ngữ:
Img 9651 Enhanced

Tin CDI

CDI xây dựng thế hệ Công Nhân Nòng Cốt mới

Trong 2 ngày 04 và 05 tháng 03 năm 2023, trung tâm Phát triển và Hội Nhập CDI đã tổ chức buổi tập huấn cho các công nhân nòng cốt từ 07 tỉnh thành khác nhau, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh về các tiêu chuẩn lao động quốc tế và giám sát điều kiện làm việc, sức khỏe nghề nghiệp của người lao động.

Xem chi tiết

Đối tác của CDI

CDI sẵn sàng hợp tác cùng các bên liên quan nhằm thúc đẩy công lý, công bằng và sự bền vững cho mọi người dân Việt Nam theo hướng phát triển tích hợp

Xem thêm